czwartek, 3 listopada 2016

Zakup działki cz. 4/4 - Formalności związane z zakupem

Gdy zdecydowaliśmy, że działkę kupujemy i uzgodniliśmy cenę zakupu z właścicielem konieczne było spotkanie u notariusza i sporządzenie aktu notarialnego. Do notariusza musieliśmy dostarczyć kserokopie dowodów osobistych, potrzebne do stworzenia umowy. 

Natomiast oprócz pieniędzy, które przekazaliśmy właścicielowi działki, ponieśliśmy dodatkowe koszty u notariusza. W ich skład wchodziło:
- koszt sporządzenia aktu,
- wpis praw do księgi wieczystej,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 2%,
- wynagrodzenie dla notariusza.

Co razem wyszło nas 1 380,00 zł

Ponadto po podpisaniu aktu musieliśmy udać się do Urzędu Gminy, w celu ustalenia wysokości należnego podatku rolnego od posiadanej ziemi. Ponieważ ziemia jest klasy V opłata wynosi 0,00zł z czego bardzo się cieszymy:)

Zapraszam do przeczytania pozostałych części:
Zakup działki cz.1/4 - Określenie potrzeb 
Zakup działki cz. 2/4 - Gdzie i jak szukać?
Pozdrawiam
E.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz